Menu

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ในรูปแบบ Media / Agent Fam Trip คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

โดยมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 5 สมาคม ได้แก่

  • สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)
  • สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)
  • สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.)
  • สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
  • สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)

พร้อมด้วยสื่อมวลชนและพันธมิตรจาก ททท.ทั้ง 8 สำนักงาน

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง นอกจากนี้การเดินทางยังมีกิจกรรมการพบปะหารือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้ง 8 สำนักงานภาคกลาง

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง ครั้งนี้ เป็นขบวนคาราวานท่องเที่ยวที่ยาว และขับรถไปเที่ยววันเดียวในหลายๆ จังหวัด เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว กลุ่ม Gen X, Gen Y, กลุ่มผู้สูงอายุ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคกลางเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระจายรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

คาราวานขับพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง อาสาเที่ยว

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในภูมิภาคภาคกลางได้ที่

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น