Menu

“รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง”ด้วยความจงรักภักดี และอาลัย

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

จังหวัดสุรินทร์จัดงาน “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” และร่วมเดินขบวนเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

 

เมื่อวันที่ 18-20 พ.ย. ที่ผ่านมา ข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ชาวจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยภายในงานการจัดงานแสดง “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีมีนักแสดงเข้าร่วมกว่า 1000 คน และช้างจำนวนกว่า 190 เชือก เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีองก์การแสดง  4 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 ใต้ร่มพระบารมี , องก์ที่ 2 สุรินทร์เมืองช้าง ,องก์ที่ 3 คชสารคู่พระบารมีคู่แผ่นดิน และ องก์ที่ 4 รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง เมื่อจบการแสดงชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยว ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

 

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

นอกจากนั้นยังชาวจ.สุรินทร์ยังร่วมกันจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ จัดเลี้ยงอาหารให้ช้าง”  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และร่วมเดินขบวน “ชาวสุรินทร์ร้อยดวงใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” โดยเป็นการเดินขบวน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัดขลวนเป็นจำนวน 3 ขบวน ได้แก่ ชาวสุรินทร์ร้อยดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวง, ชาวสุรินทร์น้อมนำคำสอนพ่อ, คชสารยาตราไว้อาลัยพ่อหลวง โดยมีขบวนช้างตั้งขบวน ณ บริเวณแยกหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ และเคลื่อนขบวนไปรวมตัว  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง  และประกอบพิธีไว้อาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ช้างนับ 100 เชือก หมอบกราบ  ประชาชนทั่วไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  วางพวงมาลัยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง”ด้วยความจงรักภักดี และอาลัย

 

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

“รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”

 

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น