Menu

ททท.ร่วมกับ ptt. และจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด ในโครงการ Upcycling the Oceans , Thailand 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ PTTGC   มูลนิธิอีโคอัลฟ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมโครงการ Upcycling the Oceans , Thailand  ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย  พร้อมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาด  นอกจากนี้ ยังมีการมอบถังขยะและถุงขยะให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า  และจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมและแยกขยะพลาสติก ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าได้

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  คือตั้งแต่ปี 2560-2562 เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการจัดการขยะ ในปีที่ 2 เน้นการแปรรูปขยะด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต และปีที่ 3 เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นที่แปรรูปแล้วจากขยะในทะเล

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

อย่างไรก็ตาม นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า ขยะในทะเลมีผลต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวไทย การจัดการขยะจะเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยยั่งยืน นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยพื้นที่นำร่องของโครงการ จะเริ่มจากฝั่งทะเลตะวันออก  อ่าวไทย เกาะเต่า สมุย และฝั่งอันดามัน

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

โครงการ Upcycling the Oceans , Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลอย่างยั่งยืน และดำเนินการนำขยะขวดพลาสติกใสหรือขวด PET และขยะพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) เช่น ถุงพลาสติก นำมาแปรรูปพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่น ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นตามแนวคิด เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ( Circular Economy ) ที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลาสติกอย่างคุ้มค่าและนำไปสู่การลดขยะในทะเลและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเพื่อการจัดการขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ปัจจุบันมีขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกถึง 269,000ตัน หรือ 2.25ล้านๆชิ้น โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของโลก โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลประมาณ 50,000 – 60,000 ตัน หรือ 750 ล้านชิ้น นอกจากนี้ นักวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Georgia ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทิ้งขยะพลาสติกในมหาสมุทร โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณประชากรและข้อมูลทางเศรษฐกิจของ 192 ประเทศที่อยู่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และอินเดีย รวมถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน และทะเลดำ พบว่าประเทศไทยมีการทิ้งขยะในทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล 1.03 ล้านตันต่อปี

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะเสม็ด และในทะเล ในครั้งนี้ แบ่งเป็น2ชุด คือ

  • เก็บขยะทางทะเล โดยมีนักดำน้ำจิตอาสาจำนวน 115 คน แบ่งจุดดำน้ำเป็น 6 จุด คือ เกาะจันทร์ อ่าวปะการัง อ่าวเตย จุดดำน้ำหินขาว อ่าวปลาต้ม และ อ่าวหวาย
  • เก็บขยะรอบเกาะเสม็ด โดยมีจิตอาสา จาก ททท. และ PTTGC จำนวน 70 คน ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ 200 คน และนักเรียนอีก 100 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถเก็บขยะ ทั้งหมดได้จำนวน 618.20 กิโลกรัม

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

ททท.ร่วมกับ PTTGC และจิตอาสา ร่วมกับเก็บขยะ ทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่ เกาะเสม็ด 

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น