Menu

ททท.และ ATTA มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสกลนคร

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสกลนคร  จำนวน 300,000บาท ให้แก่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกุง โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนบ้านดอนแคน โรงเรียนละ 100,000บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารห้องสมุด สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ สมุด หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ที่ใช้จัดการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

สำหรับ พื้นที่บ้านโนนกุง ซึ่งถือว่าเป็นอีกพื้นที่น้ำท่วมสูงเข้าขั้นวิกฤตใน จ.สกลนคร เพราะอยู่ติดกับลำน้ำก่ำ โรงเรียน ทั้ง3แห่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อาคารเรียน ห้องสมุด ไ้ด้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ หนังสือ สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ทำให้เมื่อเปิดการเรียนการสอน ไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

นอกจากนั้นยังมอบเงิน จำนวน 100,000บาท ให้กับ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อมอบให้เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต่อไป

สำหรับ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 890,000ไร่ จำนวนกว่า 130,000 ครัวเรือน โดยทางจังหวัดตั้งเป้าหมาย เร่งฟื้นฟูภาคการเกษตร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาจำนวน 264 ล้านตัน เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท เพื่อที่จะนำไปปลูกข้าวนาปรังในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งถ้าปลูกข้าวทันทีหลังน้ำลด ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เพราะจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเดือน พฤษจิกายน ซึ่งทางจังหวัดจะมีการจะส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นและเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรระหว่างรอการปลูกข้าว

สำหรับเมล็ดพันธุ์ จะมอบให้เกษตรจำนวน ไร่ละ 15 กิโลกรัม เมื่อเกษตรนำไปปลูกจะได้รับผลผลิตจำนวน 400กิโลกรัมต่อ 1ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 54 ล้านบาทเมื่อเก็บผลิต และหลังจากที่เกษตรเก็บผลผลิตได้แล้วนั้น ทางจังหวัดจะจัดทำ จัดทำกองทุนข้าว โดยการขอเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้นั้น  คืนตามจำนวนที่ได้รับไปข้างต้น 15กิโลกรัม ต่อ 1ไร่ เพื่อที่จะได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเก็บไว้ทำเป็น กองทุนข้าว เพื่อความยั่งยืนต่อไป

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

ททท.และATTAมอบเงินช่วยน้ำท่วมสกลนคร

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น