Menu

12-14 ม.ค. 61 กิจกรรม นำขยะออกจากป่า อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

12-14 ม.ค. 61 กิจกรรม นำขยะออกจากป่า อุ้มผาง จ.ตาก

เปิดรับสมัคร ผู้ร่วมทริป นำขยะออกจากป่า โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้

1. เดินเท้า ไป – กลับ ยัง จุดพักแรม น้ำตกปิตุโกร เพื่อนำขยะ ที่ตกค้างในป่า ออกมา ร่วมกับ ชาวบ้านเยาวชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่

2. สร้างพื้นที่แยกขยะ และเตาเผาขยะ เพื่อรองรับขยะที่นำออกมาจากป่า โดยมีวิทยากร จาก เทคโนฯ ลาดกระบัง ได้ออกแบบเตาเผาขยะลดมลพิษ และร่วมเดินทางไปสร้างยังพื้นที่

3. ทำขนมไทย โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ร่วมกับชาวบ้าน แม่บ้าน ในพื้นที่ โดยมีวิทยากร ที่ชำนาญด้านทำขนม ไปสอน

***  แวะชมความงามของน้ำตกทีลอซู วันที่ 12 ม.ค.

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อ ลงชื่อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โอ๊ก อาสาเที่ยว เบอร์โทร 097-1540124 หรือ Facebook fanpage : อาสาเที่ยว

 

น้ำตกปิตุโกร เป็น น้ำตกที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย สูงประมาณ 500  เมตร  (วัดด้วยเครื่อง  GPS) ซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้น จุดเริ่มต้นเดินเท้าเริ่มจากหมู่บ้านกุยเลอตอ  มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

12-14 ม.ค. 61 กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ปัญหาขยะที่ตกค้างในพื้นที่ก็มีมากขึ้นตามมา เมื่อหมดฤดูท่องเที่ยว พื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่า ทำให้เกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะเศษพลาสติกเล็กๆ น้อยๆ สัตว์บางชนิดเมื่อเจอเศษพลาสติกก็อาจจะกินเข้าไปได้ ไม่ใช่แค่นี้ เศษแก้ว เศษกระป๋อง ที่ขึ้นสนิม เมื่อสัตว์ป่ามาพบ ก็จะคุ้ยเขี่ย ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดแผลได้ซึ่งก็จะนำไปสู่การเป็นบาดทะยัก ซึ่งก็ทำให้สัตว์ป่าตายได้เช่นกัน

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

อาสาเที่ยวได้ร่วมพุดคุยกับทาง ททท.สำนักงานตาก, ผู้ประกอบการ, ผู้นำชุมชน บ้านกุยเลอตอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งดูแลพื่นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างดังกล่าว จึงได้ตกลงร่วมกันจัด กิจกรรม เก็บขยะจุดพักแรมน้ำตกปิตุโกร” โดยมี ชาวบ้านในพื้นที่ ตัวแทนจากผู้ประกอบการนำเที่ยว และจิตอาสาจากอาสาเที่ยว ร่วมเดินเท้าขึ้นไปนำขยะข้างบนจุดพักแรมและเส้นทางเดิน ออกมาทั้งหมด

เพื่อรองรับการจัดการระเบียบข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อเปิดฤดูการท่องเที่ยวของน้ำตกปิตุโกร ในปีต่อไป “โดยจะมีการจัดการลงทะเบียนขยะ” ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน ก่อนเดินทางไปยังน้ำตก โดยการที่นำทุกสิ่งที่ใช้ไปแล้วกลายเป็นขยะ ต้องนำกลับลงมาทั้งหมด

จากนั้นขยะเหล่านั้นจะถูกนำมาแยกประเภทเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำไปจำหน่ายต่อไป ส่วนขยะบางประเภทที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชนอย่างอื่นได้ จะนำมาเผา ที่เตาเผาขยะชุมชน เพื่อให้ลดมลพิษให้มากที่สุดจากการเผา

โดยในครั้งนี้ จะมีวิทยากรผู้มีความรู้เรื่องการสร้างเตาเผาขยะจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ร่วมเดินทางไปสร้างเตาเผาขยะ และโรงแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อสะดวกต่อการเก็บเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายต่อไป

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

และในวันที่เราได้เข้าไปทำนั้นตรงกับ วันเด็ก อาสาเที่ยวจึงอยากจะทำขนมให้เด็กๆในพื้นที่ แต่ไม่อยากนำขนมจากข้างนอกเข้าไป ให้เด็กๆกิน แต่อยากจะให้เด็กๆ นั้น สามารถ นำวัตถุดิบในพื้นที่ มาทำขนมเองได้ จึงเชิญ วิทยากร ที่ชำนาญด้านทำขนม ไปสอน และร่วมลงมือทำด้วยกัน

กำหนดการ

พฤ ที่ 11 ม.ค. 61

 • 20.00 น.       พร้อมกันที่ หมอชิต
 • 21.00 น.       เดินทางออกจาก หมอชิต ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ บขส. VIP  ไปยัง บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61

 • 05.00 น.       ถึง บขส. อ.แม่สอด
 • 05.30 น.       รับประทานอาหารเช้า
 • 06.30 น.       ขึ้นรถสองแถว ไปยังอ.อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

 • 09.00 น.       แวะจุดพักรถ บ้านอุ้มเปี้ยม
 • 11.00 น.       ถึง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 • 11.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00 น.       ขึ้นรถโฟร์วีนไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

 • 13.00 น.       ถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 • 14.30 น.       เดินเท้า 1.5กิโลเมตร ไปยังน้ำตกทีลอซู

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

 • 16.00 น.       ขึ้นรถโฟร์วีนไป หมู่บ้าน กุยเลอตอ
 • 17.30 น.       ถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

 • 18.00 น.       เข้าที่พัก ประกอบอาหาร
 • 20.00 น.       รับประทานอาหาร
 • 21.00 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

เสาร์ ที่ 13 ม.ค. 61

 • 06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00 น.      แบ่งกลุ่มแย่งทำกิจกรรม

– เดินเท้าไปนำขยะออกจาก จุดพักแรม น้ำตกปิตุโกร

กิจกรรม นำขยะออกจากป่า(จุดตั้งแคมป์น้ำตกปิตุโกร) อุ้มผาง จ.ตาก

เก็บขยะ ม่อนทูเล อาสาเที่ยว

– สร้างเตาเผาขยะ และ จุดแยกขยะ

เก็บขยะ ม่อนทูเล อาสาเที่ยว

เก็บขยะ ม่อนทูเล อาสาเที่ยว

เก็บขยะ ม่อนทูเล อาสาเที่ยว

– ร่วมทำขนมไทยโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ( กล้อยทอด หัวปลีทอด ฟักทองทอด ข้าวต้มมัด )

 • 12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง
 • 16.00 น.      กลุ่มเดินเท้าไปเก็บขยะ เดินทางถึงหมู่บ้านกุยเลอตอ
 • 17.00 น.      ร่วมกันแยกขยะ
 • 18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น
 • 20.00 น.      พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาทิตย์ ที่ 14 ม.ค. 61

 • 06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00 น.      แนะนำการใช้เตาเผาขยะ และ เผาขยะที่นำออกมาจาก ป่า
 • 10.00 น.      ขึ้นรถสองแถว ไปยังอ.อุ้มผาง จ.ตาก
 • 12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น.      ขึ้นรถสองแถว ไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก
 • 18.00 น.      ถึง อ.แม่สอด จ.ตาก
 • 19.00 น.      รับประทานอาหารเย็น
 • 20.00 น.      อาบน้ำเตรียมตัวกลับ กทม.
 • 21.00 น.      เดินทางออกจาก บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ บขส. VIP  ไปยัง หมอชิต(กทม)

จันทร์ ที่ 15 ม.ค. 60

 • 05.00 น.      ถึง หมอชิต(กทม)

 

ค่าทริปคนละ 3900 บาท เป็นค่า

– รถโดยสารปรับอากาศ บขส. VIP  ไปยัง บขส. อ.แม่สอด จ.ตาก

– รถโดยสารปรับอากาศ บขส. VIP  กลับ กทม.(หมอชิต)

– รถสองแถว ไปยังอ.อุ้มผาง จ.ตาก

– รถโฟร์วีนเข้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

– รถโฟร์วีน ไป หมู่บ้าน กุยเลอตอ

– รถสองแถว จาก หมู่บ้านกุยเลอตอ ไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก

– เสื้อทริป

*** ไม่รวมค่าอาหารระหว่างทริป / นอนบ้านชาวบ้านในพื้นที่ (ขอบขอบคุณ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สุริยัน)

สิ่งที่ต้องเตรียมไป

– ยารักษาโรคส่วนตัว ยากันแมลง

– อุปกรณ์กันแดด และ ฝน ส่วนตัว

– ไฟฉาย จาน ช้อน ส่วนตัว

– อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว (ถุงนอน)

– เสื้อกันหนาว

*** เดินทางด้วยรถโดยสาร / ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ / อาหารการกินแบบง่ายๆ /ห้ามสร้างเสียงดังรบกวนในพื้นที่จากการ กินดื่ม / ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดไม่ว่าที่ใหน / ต้องการความสามัคคี / ไม่คุยเรื่องการเมือง / รักและเคารพสถานที่ / พกใจ อนุรักษ์ ของทุกๆคนไปด้วย

2 Replies to “12-14 ม.ค. 61 กิจกรรม นำขยะออกจากป่า อุ้มผาง จ.ตาก”

 1. อยากทราบว่า คนที่อยู่เชียงใหม่อย่างเรา จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรคะ เพราะว่าค่ารถจากเชียงใหม่-ตาก ไม่น่าจะเป็นราคาทริปนี้อะค่ะ อยากทราบราคาทริป โดยไม่รวมค่ารถบขส.อะค่ะ ขอบคุณค่ะ :))

 2. รบกวน โทรสอบถามที่เบอร์ 0971540124 โอ๊ก อาสาเที่ยว ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น