Menu

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง Phu Kradueng Wake up run 2017 เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก

ภูกระดึง ชื่อนี้ได้ยินก็เหนื่อยแล้ว แต่ก็ยังยอมเหนื่อย เพราะบนภูกระดึงมีที่สวยๆ มีเสน่หลากหลาย ทั้งชมหมอกยามเช้า เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฟังเสียงน้ำตกที่ใหลผ่านก้อนหินสีเขียวที่เต็มไปด้วยมอส ชมพันธุ์ไม้มากมาย ชุ่มตาชุ่มใจ ตามผาต่างๆ ที่มีความสวยงามโดดเด่นโดยเฉพาะ  เที่ยววันเดียวอย่างไรก็ไม่หมด แล้วมันคุ้มมั้ยละกับการเหนื่อยที่เต็มใจแลกมา บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆ

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

การมาภูกระดึงของ “อาสาเที่ยว” ครั้งนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จัดขึ้น นั่นก็คือ “วิ่งปลุกภูกระดึง” (ตื่นได้แล้ว) Phu Kradueng Wake up run 2017 ในวันเปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

กิจกรรม “วิ่งปลุกภูกระดึง” เป็นกิจกรรมที่ท้าทายกลุ่มคนที่รักสุขภาพ รักการวิ่ง และอยากทดลองการวิ่งแบบเทรล ไปตามเส้นทางธรรมชาติของอุทยานฯ ภูกระดึง การแข่งขันวิ่งขึ้นยอดภูกระดึง แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทระยะทาง 9 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร มีเส้นชัยที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง บนยอดภูกระดึง จากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (ด้านล่าง) จนถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ด้านบน)

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

            ภูกระดึงนั้น มีเรื่องเล่ากันมาว่า ชาวบ้านแถบเชิงเขาภูกระดึงจะได้ยินเสียง “กระดึง” ลอยมาตามลมในวันพระ ว่ากันว่าเป็นเสียงระฆังของพระอินทร์ ดังนั้นจึงให้ชื่อว่า ภูกระดึง หรือภูกะดึง เพราะคำว่า “ภู” หมายถึง  “ภูเขา” และ  “กระดึง” มาจาก “กระดิ่ง” ภาษาพื้นเมืองจังหวัดเลยแปลว่า  “ระฆังใหญ่” นอกจากนี้เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาบางส่วน หากเดินหนักๆ หรือใช้ไม้กระทุ้งก็จะมีเสียงก้องคล้ายระฆัง ซึ่งเกิดจากโพรงข้างใต้ จึงได้รับขนานนามว่า “ภูกระดึง” หมายถึงกระดิ่งหรือระฆังใหญ่ รวมแล้ว ภูกระดึง จึงหมายความถึงภูเขาที่มีเสียงระฆัง

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง Phu Kradueng Wake up run 2017 เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

หลังจากวิ่งเสร็จก็ได้แวะไปกราบไหว้นมัสการ  “พระพุทธเมตตา” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยหลวงวิจิตร คุณสาร นายอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมกับราษฎร ต่อมาในปี 2526 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระและบริเวณรอบๆ ด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งทรงเสด็จมาเบิกพระเนตรและสวมเกศ รวมถึงพระราชทานพระนาม พระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธเมตตา” ตราบจนทุกวันนี้

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

จากนั้นก็ได้ไปชมความงดงามของ “น้ำตกถ้ำใหญ่” กับเส้นทางเดินใกล้ชิดธรรมชาติ ตลอดเส้นทางเดินครอบคลุมไปด้วยป่าดิบเขาที่มีพรรณไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่าและเห็ดเล็กๆ ขึ้นเรียงรายตลอดทาง

“น้ำตกถ้ำใหญ่” ในช่วงเปิดภูนั้น น้ำจะเยอะมากๆ น้ำตกอลังการ  ด้วยความแปลกตาของโขดหินขนาดมหึมาเรียงทับซ้อน จึงทำให้มีมุมถ่ายภาพน้ำตกได้หลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นด้านบนของน้ำตกที่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆ ก่อนที่จะไหลผ่านก่อนหินขนาดใหญ่เป็นสายน้ำตกลงมาถึงข้างล่าง สายน้ำตกมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนัก แต่ก็สวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว ตัดกับสีเขียวของมอสที่เกาะตามก้อนหินขนาดใหญ่ แซมด้วยใบเมเปิ้ลสีแดงที่มีหล่นลงมาให้ได้เห็นหลายใบอยู่เหมือนกัน ทำให้หลายคนเดินวนถ่ายรูปไปมาจนลืมเวลากันไปเลย

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

วิ่งปลุกภูกระดึง เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก อาสาเที่ยว

และน่าเสียดายที่ครั้งนี้ “อาสาเที่ยว” มีเวลาอยู่บนภูกระดึงน้อยไปหน่อย เลยได้เดินเที่ยวเพียงเท่านี้ ซึ่งหากใครมีเวลาอยู่นานๆ ที่นี่ยังมีผาต่างๆ รอให้เก็บภาพความสวยงามอีกมาก แล้วเราจะกลับมาอีกแน่นอน เจอกันใหม่นะ ภูกระดึง

 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 • เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของทุกปี
 • ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี

อัตราบัตรค่าบริการ ให้ความสะดวกต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (บัตรเข้าอุทยาน)

 • ชาวไทย เด็ก 20 บาท – ผู้ใหญ่ 40 บาท
 • ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท – ผู้ใหญ่ 400 บาท

จำหน่ายบัตร ตั้งแต่เวลา 07:00น.-13:30น. หากเลยเวลานี้ ทางอุทยานฯ จะไม่จำหน่ายตั๋วให้กับท่าน และอนุญาต ให้ขึ้นภูระดึงได้ไม่เกินเวลา 14:00น. ของทุกวัน

ค่าใช้พื้นที่กางเต็นท์

 • ในกรณีนำเต็นท์มาเอง 30 บาท/คน/คืน
 • หากจองบ้านพัก และจองเต็นท์ของทางอุทยานฯ มา ไม่ต้องชำระค่าขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้

ราคาเครื่องนอนที่มีให้เช่าบนภูกระดึง (ติดต่อขอเช่าได้ที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์วังกวางด้านบนภูกระดึง)

 • หมอน ใบละ 10 บาท/คืน
 • แผ่นรองนอน 20 บาท/คืน
 • ถุงนอน 30 บาท/คืน
 • ผ้าห่ม 30 บาท/คืน

การจองบ้านพัก จองได้เฉพาะทางเว็บไซต์เท่านั้น บ้านพักบนภูกระดึงมีจำนวนจำกัด กรมอุทยานอนุญาตให้จองล่วงหน้าได้ 60 วันผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยาน เว็บไซต์สำหรับจองเต้นท์และบ้านพัก  http://nps.dnp.go.th

 

การเดินทางมายังภูกระดึง สามารถเดินทางได้หลายทางดังนี้

 • รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง 

1) เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย ภูเรือ และอำเภอเมืองเลย เลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย-ขอนแก่น) และเลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2019 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

2) ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา จนถึงจังหวัดขอนแก่นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูผาม่าน และตำบลผานกเค้า เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง3) เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ผ่านจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ จากนั้นเดินทางเช่นเดียวกับเส้นทางที่ 2

 • เครื่องบิน 

เดินทางโดยเครื่องบิน โดยใช้เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-เลย กรุงเทพฯ-อุดรธานี ของสายการบินต่างๆ ได้ทุกวัน สอบถามข้อมูลเที่ยวบินและสายการบิน โทร. 0-2628-2000, 0-2515-9999, 0-2267-2999 และ 1318

 • รถไฟ

เดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถไฟที่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟขอนแก่น ต่อรถโดยสารสายขอนแก่น-เลย ถึงอำเภอภูกระดึงแล้วต่อรถสองแถวเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

สอบถามข้อมูลรถไฟ โทร. 0-2225-1300 ต่อ 5201 ,0-2223-0341-3

หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่อุทยานแห่งชาติกระดึง โทร. 0-4281-0833, 0-4281-0834

 • รถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) สายกรุงเทพ-เมืองเลย ลงรถที่ผานกเค้า หรือสถานีขนส่งอำเภอภูกระดึง แล้วต่อรถสองแถวเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สอบถามข้อมูลรถโดยสาร โทร.0-2936-2852-66 อัตราค่าโดยสาร

 • รถปรับอากาศ VIP 24 ที่นั่ง ราคา 590 บาท
 • รถปรับอากาศ VIP 32 ที่นั่ง ราคา 449 บาท
 • รถปรับอากาศ ชั้น 1 ราคา 258 บาท
 • รถปรับอากาศ ชั้น 2 ราคา 280 บาท

ลงรถที่ผานกเค้า *หมายเหตุ -ต่อรถสองแถวจากผานกเค้า ถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ราคา 30 บาท/คน

 

สำหรับผู้ที่สนใจไปเที่ยว “ภูกระดึง” สอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่

 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. 042 871 333
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 042  812812 / 042 811405 / email: tatloei@tat.or.th / www.facebook.com/tatloei

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น