Menu

จากประมงนักล่า สู่ วิถิประมงอนุรักษ์ สร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

จากประมงนักล่า สู่ วิถิประมงอนุรักษ์ สร้างบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านระยอง จากอดีตที่เป็นนักล่า หาปลาด้วยความคุ้นเคย จับเท่าที่สามารถจะจับได้ นานวันไป สัตว์ทะเลก็มีจำนวนลดน้อยลง เพราะความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น คนจับมากขึ้น นักล่ามากขึ้น จนสัตว์ทะเลขยายพันธุ์ไม่ทัน อดีตเคยใช้อวนตาถี่ ทำทุกวิธีที่จะจับได้ ทั้งประมงในพื้นที่ และประมงจากต่างถิ่น

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

ผลที่ได้รับ คือสัตว์ทะเลมีจำนวนน้อยลงจนน่าใจหาย จากที่เคยออกล่าใกล้ฝั่ง ต้องออกไปล่าไกลบ้าน ต้นทุนสูงขึ้น จับได้น้อยลง นี่คือความจริงของระบบนิเวศ เมื่อจับจนไม่สามารถขยายพันธุ์ทัน ก็จะสูญไป เมื่อไม่มีแหล่งเพราะพันธุ์และแหล่งอนุบาล สัตว์ทะเลก็จะไปหาแหล่งเพราะพันธุ์ที่อื่น ความสมบูรณ์ที่เคยมีก็จะหมดไป

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

ย้อนไปเมื่อ 5 ปีก่อน (2555) บ้านปลาหลังแรกได้ส่งลงไปยังก้นทะเล มีคำถามมากมายเกิดขึ้น ซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ และเวลานั้นก็มาถึง วันนี้ 2560 สัตว์ทะเลที่หายไป ได้กลับคืนมา แหล่งอนุบาล ที่ซ่อนตัว สัตว์น้ำเล็กๆ มีมากขึ้น จากที่เคยเสื่อมโทรมจนไม่มีที่หลบซ่อน ขยายพันธุ์ และอนุบาล บัดนี้ บ้านปลา กว่า 1,000หลัง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสมบูรณ์ขึ้น มีที่ซ่อนตัว ที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตย์ใต้ทะเลกว่า 120 ชนิด ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถสร้างพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้กว่า 30 ตารางกิโลเมตร

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

จากประมงนักล่า สู่การเป็นประมงนักอนุรักษ์  วันนี้ นักล่า ได้กลายมาเป็น นักอนุรักษ์  แบ่งพื้นที่ให้สัตว์ได้มีโอกาสขยายพันธ์ สัตว์เล็กได้มีที่ซ่อนตัว ระบบนิเวศ กลับมาสมบูรณ์ขึ้น ปลาใหญ่ที่เคยหายไป ก็หวนกลับมา จากการร่วมมือ ของหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และความเข็มแข็งของกลุ่มประมงพื้นบ้านกว่า 29 กลุ่มประมง ทั้งในจังหวัดระยองและชลบุรี ที่รวมตัวกันดูแลรักษาท้องทะเล มีข้อตกลงกัน จะไม่จับปลาในพื้นที่วางบ้านปลา เพื่อให้พื้นที่นั้นเสมือนบ้าน ที่พักพิง ที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจิตอนุรักษ์นี้จะส่งผลให้ทรัพยากรสมบูรณ์ มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนส่งต่อสู่ รุ่นลูกหลานต่อไป

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

ครั้งนี้ อาสาเที่ยว ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบ้านปลา ที่ทาง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ร่วมกับ จ.ระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.)  กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ. ระยอง และจิตอาสา กว่า 500 คน

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สำหรับการสร้างบ้านปลานั้น จะใช้ ท่อPE100 ซึ่งเป็นท่อที่ใช้สำหรับทำเป็นท่อปะปลาและท่อส่งแก๊ส ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศว่าไม่มีสารปนเปื่อน จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน มีอายุการใช้งานกว่า 50 ปี เหมาะกับการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับทำบ้านปลา และเมื่ออยู่ในทะเลจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปะการัง เพรียง และสัตว์ทะเลต่างๆ

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

ซึ่งบ้านปลาที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ทั้งหมด จะส่งมอบให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อนำไปจัดวางเป็นพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน คืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลชายฝั่งและให้ประมงพื้นบ้านสามารถพึ่งพาตนเอง และอนุรักษ์แหล่งทำกินได้อย่างยั่งยืนสืบไป

สร้างบ้านปลา เอสซีจี อาสาเที่ยว

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น