Menu

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ธรรมชาติเป็นผู้ให้ คำคำนี้คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สายน้ำ อากาศ ทั้งสามสิ่งนี้เกื้อกลูกัน ทำให้สิ่งมีชีวิต อย่างเราๆ อยู่ได้ จากที่มีมากๆ จนตอนนี้กลับเหลือน้อยเต็มที ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งปลูกสร้าง เข้ามาแทนที่ผืนป่า จนสัตว์ป่าไม่มีพื้นที่ดำรงชีวิต บางชนิดถึงกับสูญพันธุ์ไป ต้นไม้ตาย ผืนป่าหาย ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล แม่น้ำลำธารแห้งเฮือดผิดปกติ

น้ำตกทีลอซู เป็นน้ำตกที่สวยงามสูงใหญ่เด่นตระหง่านกลางผืนป่าทางฝั่งตะวันตก ผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในไทย ครั้งนี้พวกเราอาสาเที่ยว ได้มีโอกาสไปชมความงดงามและได้มีโอกาสไปร่วมทำโป่งเที่ยมให้สัตว์ป่ากับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ฝั่งตะวันออก) อีกด้วย

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ครั้งนี้พวกเราอาสาเที่ยว ได้เดินทางจาก กทม. ด้วยรถตู้ กว่าจะถึงอุ้มผางก็ใช้เวลาอยู่บนรถ ยาวนานกว่า12 ชั่วโมง ผ่านเส้นทางโค้งสุดโหดกับถนนที่คดเคี้ยวและชันของ อ.อุ้มผาง กว่าพันโค้ง ถือว่าเป็นเส้นทางที่โหด และมัน อีกเส้นทางหนึ่งเลยทีเดียว ถึงตัวเมืองอุ้มผาง เราก็เข้าที่พัก เปลี่ยนชุด ทานอาหารเช้า อร่อยๆ ที่ ตูกะสู คอนเทจ ที่พักแสนสบาย สุดชิว ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์

อิ่มกันเรียบร้อย ก็พร้อมแล้วสำหรับการเดินทาง รถโฟร์วีลสองแถวยกสูงจะนำเราไปยัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ฝั่งตะวันออก) เพื่อที่เราจะเข้าไปทำโป่งเทียมให้สัตวป่ากับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เส้นทางจากที่พัก ไปใช้เวลาประมาณ 1 ชม.  เมื่อถึงเขตรักษาพันธ์ุฯ ก็รับฟังคำแนะทำจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่เดินทางเข้าไปยังจุดทำโป่งเทียม เส้นทางนั้นผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวชอุ่ม มองแล้วสบายตา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สัตว์ป่าจะลงมากินโป่งนั่นเอง เมื่อรถจอดพวกเราและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันแบกกระสอบเกลือที่เตรียมมาเต็มท้ายรถกระบะ ได้เหงื่อไปตามๆ กัน ก่อนที่จะช่วยกันโปรยเกลือให้ทั่วบริเวณลานดินสีแดงๆ จนทั่ว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

โป่ง” โดยธรรมชาตินั้นคือ แหล่งดินที่มีรสเค็มและละเอียด บางที่อาจเป็นตะกอนและก้อนกรวด ซึ่งประกอบไปด้วย แร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ เช่น โซเดียม แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส สังกะสี ซึ่งเป็นที่ต้องการของกระดูก การสร้างเขา งา และกล้ามเนื้อ การสร้าง “โป่งเทียม” เพื่อเสริมแร่ธาตุและสารอาหารในดินให้กับสัตว์กินพืช เพราะสัตว์จำพวกนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นหรือได้รับจากพืชที่กิน เท่ากับปริมาณที่ต้องการ

ตามธรรมชาตินั้นก็จะมีโป่งอยู่แล้ว แต่เนื่องจากป่าไม้ถูกคุกคาม ทั้งจากการตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า ถางป่า เพื่อเอาไปทำการเกษตร ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป แต่เดิมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ลดน้อยลง การสร้าง “โป่งเทียม” เพิ่มนั้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่าใน “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร” จะทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและป้องกันปัญหา สัตว์ป่าไปบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านต่อไป พวกเราอาสาเที่ยว โชคดีมากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำโป่งเทียมครั้งนี้

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เมื่อทำโป่งเทียมเสร็จก็แวะชมวิวระหว่างทาง เก็บภาพทุ่งหญ้าที่อยู่กลางหุบเขาเขียวขจี เดินเล่นไปกลางนาถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานพร้อมกลิ่นข้าวหอมๆ ที่พัดมาตามลมเป็นระยะๆ เริ่มหิวกันอีกรอบแล้วละสิ แต่จะกินข้าวกันทั้งที ขอเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อย ไปนั่งกินข้าวฟังเสียงน้ำตกกันดีกว่า ว่าแล้วก็ขึ้นรถเดินทางไปกันต่อเลย จากถนนลูกรัง ก็กลายมาเป็นถนนดินแดง ที่ลื่นแฉะ นั่งเกาะรถตัวเกร็งไปตามๆ กัน กว่าจะถึงจุดหมายของเรา “น้ำตกปะหละทะ” ก็น่วมปวดตัวกันไปนิดหน่อย เราลงรถและนั่งทานข้าว โดยมีเสียงน้ำตกให้ฟังด้วย สุดฟินจริงๆ

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

หอส่องสัตว์

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

หมู่ป่าออกมาต้อนรับ น่ารักมากๆ

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ทุ่งนาริมทาง

สำหรับ “น้ำตกปะหละทะ” นั้นตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง ของตำบลแม่ละมุ้ง ปัจจุบันรับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกปะหละทะ จากหมู่บ้านกะเหรี่ยงปะหละทะสามารถไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกมีเส้นทางรถเข้าเกือบถึงน้ำตก เป็นเส้นทางดิน หากมาช่วงฤดูฝนก็อาจจะต้องลุยกันหน่อย จากนั้นเดินตามเส้นทางเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะพบน้ำตกปะหละทะตั้งอยู่กลางป่าอย่างสวยงาม จุดเด่นของน้ำตกปะหละทะคือความกว้างวางตัวเป็นแนวยาว และลดหลั่นเป็นชั้นอย่างชัดเจนประมาณ 3 ชั้น ด้วยความเป็นน้ำตกหินปูนจึงมีความสวยงาม และสามารถเดินเล่นตามชั้นต่างๆ ได้อย่างดีเพราะไม่มีตะไคร่จับตัว โดยบริเวณเบื้องล่างน้ำตกเป็นแอ่งน้ำใหญ่ไหลเป็นลำธารออกไป หากมาเยือนในช่วงฤดูฝนน้ำจะเยอะจนท่วมชั้นน้ำตก นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามที่สุดของน้ำตกปะหละทะแห่งนี้

อาสาเที่ยว น้ำตกปะหละทะ

น้ำตกปะหละทะ

ชมน้ำตกถ่ายภาพกันอย่างจุใจ ก็ถึงเวลากลับที่พักของจริงกันละ ระหว่างนั่งรถ ท้องฟ้าระหว่างทางเริ่มเป็นสีแดงสด พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าแล้ว เป็นการนั่งรถที่มีวิวให้ชม ประทับใจไม่รู้ลืมเลยสำหรับตัวผม ถึง ตูกะสู ที่พักของเราก็มืดพอดี อาหารได้จัดเตรียมพร้อมรอพวกเราไว้แล้ว มื้อนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆ ต้องขอบคุณ พี่อู๊ดดี้และพี่ยุ้ย มากๆ นะครับ

อรุณเบิกฟ้า เช้านี้ เริ่มต้นด้วยกาแฟโบราณ หอมๆ ก่อนที่จะทานข้าวเช้า เก็บแรงเพื่อไปลุยล่องแก่งเพื่อเข้าน้ำตกทีลอซูกัน ออกจากที่พักไม่ไกลนัก ก็ถึงจุดเริ่มล่องแก่งเรือยาง ลำน้ำแม่กลอง น้ำเยอะมากในการล่องแก่งครั้งนี้ จึงทำให้เรือยางลอยไปไวมาก มองชมวิวสวยๆ ทั้งสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด เสียงนกร้อง เสียงน้ำใหล กับอากาศเย็นๆ ในช่วงเช้า ฟินมากๆ เลยครับ กับการเดินทางด้วยแพยาง ไม่นานความอันซีนแรกก็ปากฎอยู่ตรงหน้า หยดน้ำที่ไหลมาจากผาสูงสู่ลำน้ำแม่กอง พี่ๆ ฝีพายพาพวกเราไปสับผัสกันอย่างใกล้ชิด ใกล้จนเปียกไปทั้งตัวกันเลยทีเดียว เรือยางลอยต่อไปอีกไม่ไกล สายรุ้งที่ทุกคนอยากเห็นก็มาปรากฎตรงหน้า สวยสมกับที่ตั้งใจมาดูกันเลยทีเดียว ขอจับหน่อยๆ เสียงดังมาจากแพยาง พี่ฝีพายก็ใจดีพาพวกเราไปจับรุ้งกัน สุดยอดจริงๆ ได้จับได้ชมกันอย่างจุใจแล้ว ก็ไปกันต่อเลย จุดต่อไปเป็นจุดพักบนฝั่งจะมีธารน้ำร้อนอุ่นๆ ให้แช่ แต่น่าเสียดายช่วงที่เราไปกำลังปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว แต่ก็ไม่เป็นไร เราก็สนุกกับการกินแทน ทั้งมันปิ้ง ไข่ปิ้ง น้ำขิง กาแฟ อุดหนุนแม่ค้าคนละนิดคนละหน่อย ก่อนลงเรือยางไปต่อ เพื่อที่จะเปลี่ยนมานั่งรถโฟร์วีลต่อ  ในที่สุดเรือยางก็พาพวกเรามาถึง หน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือดจุดที่เราจะ เปลี่ยนมานั่งรถแทน เดินขึ้นฝั่งเข้าห้องน้ำ ล้างขาล้างตัวเสร็จ ก็เดินทางกันต่อเลย เส้นทางรถเข้าน้ำตกนั้น เป็นเส้นทางดินเฉอะแฉะมากๆ บางจุดที่ชันมากทางจะเป็นคอนกรีตบางระยะ นั่งตัวเกร็งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ก็สนุกสนานหัวเราะกันไปตลอดทาง

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ล่องแก่งลำน้ำแม่กลอง

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เย็นฉ่ำสัมพัสอย่างใกล้ชิด

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ถึงแล้ว หลังจากอยู่บนรถกันชั่วโมงกว่าๆ ที่ทำการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จุดพักรถ เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตกทีลอซู  หลังจากทานข้าวเสร็จก็เริ่มเดินกันเลย เส้นทางเดินเท้าน้ันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทางประมาณ 1.5 กม. ระยะทางก็จะมีจุดพักพร้อมป้ายบอกเกี่ยวกับพันธ์ุไม้บริเวณนั้นๆ บางจุดก็จะเห็นน้ำตกเล็กๆ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปสวยๆ กันได้ เดินไปเรื่อยๆ เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นเป็นระยะๆ ไม่นาน น้ำตกทีลอซู น้ำตกยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ตรงหน้าเรา ละอองน้ำพัดมาประทะหน้า พร้อมเสียงก้องกังวานของน้ำตก ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ พวกเราถ่ายรูปมุมใครมุมมัน อยู่ไม่นานก็ต้องรีบเก็บกล้องเพราะฝนเริ่มลงเม็ด บวกกับละอองน้ำจากน้ำตก ทำให้เราได้รูปไม่จุใจเท่าไรนัก แต่เราก็ได้เก็บความทรงจำที่งดงามที่ได้มาเยือนน้ำตกทีลอซูแห่งนี้  ฝนตกเริ่มหนาวเปียกปอนกันไปหมดแล้วทีนี้ ทำยังไงดีละ ไหนๆ ก็ไหนๆ ละ เล่นน้ำกันดีกว่า มันกันละครับที่นี้ เราลงเล่นน้ำตกกลางสายฝนในแอ่งเล็กๆ บริเวณข้างๆ น้ำตก ทั้งหนาวทั้งสนุก จุใจแล้วก็เดินกลับกันอย่างพร้อมเพียง ไปยังจุดขึ้นรถเพื่อกลับที่พัก

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

พร้อมเดินเส่นทางศึกษาธรรมชาติ

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

แวะชมน้ำตกระหว่างทางเส่นทางศึกษาธรรมชาติ

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ระหว่างทางเดินสามารถเห็นน้ำตกได้แต่ไกล

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

 

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เล่นน้ำกลางสายฝน

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ฝนตกอย่างต่อเนื่อง

เช้าวันกลับ เราตื่นกันตั้งแต่ตี 5 เพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุ้มผาง เมื่อรถจอด เราเดินขึ้นเขาเล็กๆไม่ชันมากนัก สิ่งแรกที่เห็นถึงกลับตะลึง สองฝั่งทิวทัศน์ของดอยหัวหมดวันนี้ มีทะเลหมอก ให้ชมด้วย ถือว่าโชคดีมากจริงๆ ชมทะเลหมอกรอพระอาทิตย์ขึ้น ฟ้าสีส้ม ก่อนที่จะส่องสว่างไปทั่วบริเวณ จึงเริ่มมองเห็น ต้นดอกเทียนสีชมพูที่ออกดอกเป็นทุ่งเต็มยอดดอยหัวหมด สวยงามมากๆ ต้นเล็กๆ มีดอกสีชมพูชูช่อเบ่งบานเต้มบริเวณรอบๆ ที่เรายืนเต็มไปหมด ฟินกันสุดๆ ครับ สำหรับเช้านี้บนดอยหัวหมด ทั้งทะเลหมอก แสงสวยๆ ยามเช้า ทุ่งดอกเทียน และอากาศสดชื่นเย็นสบาย

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ยามเช้าที่ดอยหัวหมด

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

ดอกเทียนบนดอยหัวหมด

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

หลังจากทานมื้อเช้าเก็บของขึ้นรถตู้ ก็ต้องเดินทางกลับกันแล้ว ต้องขอขอบคุณ พี่อู้ดดี้และพี่ยุ้ย แห่งตูกะสู มากๆ นะครับ สำหรับที่พักอาหารและพาหนะ อุปกรณ์ทุกอย่างในการเที่ยวในอุ้มผางครั้งนี้ ก่อนกลับเราแวะซื้อของที่ระลึกในตัวเมืองอุ้มผางก่อนที่จะเดินทางกลับ กทม. ยังไม่หมดนะครับ ระหว่างทางกลับ เรายังแวะไปชมอีกหนึ่งความงามของน้ำตก นั่นก็คือ น้ำตกพาเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นน้ำตก หินปูนที่ที่สวยงาม ด้วยชั้นน้ำตกที่ไหล ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมากถึง 97 ชั้น นอกจากนั้นที่นี้ยังมีทุ่งดอกกระเจียวสีสมให้ชมอีกด้วย

เที่ยวทีลอซู ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก อาสาเที่ยว

น้ำตกพาเจริญ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราว ทริปของพวกเรา อาสาเที่ยว คนกลุ่มเล็กๆ ที่ชอบเที่ยวชอบธรรมชาติ และอยากจะให้การเที่ยวได้อะไรที่มากกว่าไปเที่ยว แม้จะไม่มากมายแต่ก็ดีใจที่ได้ลงมือช่วยกันทำ และเราจะเที่ยวอย่างอนุรักษ์เช่นนี้ต่อไป ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ใหน แล้วจะทำกิจกรรมอะไร รอติดตามชมนะครับ

คลิปวีดีโอ น้ำตกทีลอซู

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก โทร. 0-5551-4341-3 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลที่พัก

ตู กะ สู คอทเทจ รีสอร์ท โทร. 055-561295 , 081-825  8238 , 081-819 0304

 

อาสาเที่ยวขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ฝั่งตะวันออก)

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ตูกะสู คอทเทจ

ภาพมุมสูงสวยๆ จาก Skhonpol Guy

และผู้ร่วมทริปอาสาเที่ยวทุกๆคน

 

สำหรับผูที่สนใจร่วมกิจกรรมกับอาสาเที่ยว สามารถดูขอมูลได้ที่ facebook fanpage rsatieow

 

 

 

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น